Tribol™ GR HS 1.5
Mazivo pro vysokootáčková vřetena
Charakteristika
Castrol Tribol™ GR HS 1.5 (dříve Castrol Longtime™ HS 1.5) je plně syntetické vysoce výkonné plastické mazivo na bázi
nejmodernějšího typu zpevňovadla. Je vhodné pro mazání extrémně rychloběžných valivých a kluzných ložisek (ložisek
vřeten) v přítomnosti vody nebo vlhkosti a stejně tak obráběcích emulzí.
Použití
Mazání extrémně rychloběžných valivých a kluzných ložisek (ložisek vřeten).
Dlouhodobé až celoživotnostní mazání vysokorychlostních ložisek i v obtížných pracovních podmínkách.
Mazání ložisek vystavených silnému působení vody nebo emulzí.
Teplotní rozsah aplikace: -40 °C až 120 °C.
Výhody
Velmi dobrá mechanická a střihová stabilita
Výjimečná odolnost proti působení emulzí a vody
Snížená spotřeba maziva a delší životnost
Extrémní ochrana proti korozi i v přítomnosti emulzí
Stabilní konzistence i v přítomnosti emulzí
Zlepšená strojní použitelnost
Velmi vysoká ochrana proti opotřebení
Technické parametry
Parametr Metoda Jednotky Tribol GR HS 1.5
Vzhled vizuální - nažloutlé plastické mazivo
Typ zpevňovadla - - polymer
Základový olej - - PAO
Stupeň konzistence NLGI ASTM D217 / ISO 2137 NLGI stupeň 1,5
Penetrace po prohnětení ASTM D217 / ISO 2137 0,1 mm 310
Bod skápnutí ASTM D566 / ISO 2176 ºC >155
Kin. viskozita základového oleje (40 °C) ASTM D 445 / ISO 3104 mm²/s 46
Kin. viskozita základového oleje (100 °C) ASTM D 445 / ISO 3104 mm²/s 8
Odolnost vůči vodě DIN 51807-1 hodnota 0
Tlak čerpatelnosti při -40 °C DIN 51805 hPa <1500
FE9 test životnosti ložiska - A/1500/6000-120 DIN 51821-2 hodnota vyhovuje
Otáčkový faktor - mm / min-1 1 400 000
Podléhá běžným výrobním tolerancím.
Otáčkový faktor může být použit jako vodítko v závislosti na typu a velikosti valivého ložiska a provozních podmínkách.
Tribol GR HS 1.5 je kompatibilní se všemi ostatními zpevňovadly, avšak výkonnost tohoto produktu může být naplno
využita pouze tehdy, pokud je předchozí mazivo beze zbytků odstraněno.
Tento produkt se dříve nazýval Longtime HS 1.5. Ke změně názvu došlo v roce 2015.

Nahoru