Politika jakosti naší společnosti

V zájmu dosažení těchto cílů vyhlašuje vedení společnosti tyto strategické záměry:

1. Budování otevřené a flexibilní společnosti.

Jen tímto způsobem můžeme obstát v neustále se měnícím prostředí. Chceme se pochlubit tím, že: umíme vyjít vstříc i těm nejmíň obvyklým přáním zákazníka, dodat speciální produkt, připravit nestandardní službu, rychle dodat zboží. Neodmítneme žádnou nabídku, která nám umožní smysluplně rozšířit produktové portfolio, omezit náklady, zkvalitnit nebo zjednodušit naši práci. Budeme otevření zlepšovacím návrhům našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců.

2. Každý zákazník je jedinečný.

Má své individuální požadavky, specifické provozní podmínky, preferuje rozdílné služby. Klíčem k jeho spokojenosti je znalost těchto aspektů a snaha co nejlépe plnit jeho přání. Klademe si za cíl pravidelnou a osobní komunikaci s partnery, definování jednoznačné personální zodpovědnosti za spokojenost zákazníků a ocenění vzájemné dlouhodobé spolupráce.

3. Drobné změny – cesta k dokonalosti.

Usilujeme o trvalé zlepšování pracovních postupů formou dílčích, malých, ale neustálých změn založených na principu KAIZEN. Zaměříme se přitom především na zdokonalení procesů obsluhy zákazníka, racionalizaci pracovních postupů a na snižování nákladů.

4. Průběžné vzdělávání pracovníků.

Zdrojem úspěchu jsou kvalifikování zaměstnanci. Budeme podporovat smysluplné, systematické a dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců v oblastech souvisejících s činností na daných funkčních místech.

 

Vedení společnosti se v zájmu dosažení stanovených záměrů zavazuje:

  • politiku jakosti ročně upřesňovat do hodnotitelných, realizovatelných, všemi pracovníky akceptovaných a jasně specifikovaných cílů jakosti
  • vytvářet podmínky pro splnění takto stanovených cílů
  • zajišťovat potřebné zdroje
  • plnění stanovených cílů průběžně kontrolovat a případně vyvozovat opatření k nápravě

 

Od zaměstnanců společnosti se očekává:

  • důslednost a pečlivost při výkonu pracovní činnosti
  • tvůrčí a odpovědný přístup při zdokonalování jakosti pracovních procesů a při odstraňování zjištěných neshod
  • vstřícný a profesionální přístup k realizaci oprávněných zájmů a přání zákazníků

 

Ve Zlíně dne 10.1.2003

Nahoru