Syntetická vysoce výkonná chladící a mazací kapalina mísitelná s vodou
Popis produktu
Castrol Syntilo® 2000 je chladící a mazací kapalina vyvinutá jako univerzální kapalina pro broušení ale také pro
honování až těžké obráběcí operace na železných materiálech. Vytváří čirý stabilní roztok v široké kvalitě vody –
od měkké až po tvrdou. Castrol Syntilo® 2000 poskytuje dobré protikorozní vlastnosti a je vysoce odolná vůči
biologickému napadení.
Použití produktu
Castrol Syntilo® 2000 je určena pro rovinné broušení i broušení nakulato, bezhroté, dvoukotoučové i vnitřní
broušení.
Castrol Syntilo® 2000 je také doporučena pro honování, frézování, soustružení, vrtání i vyvrtávání, závitování a
odvalovací frézování ozubení na litině, nelegovaných ale i legovaných ocelích.
Castrol Syntilo® 2000 je doporučena pro použití v honovacích strojích Nagel.
Vlastnosti a přínosy produktu
• víceúčelový produkt splňující většinu specifických požadavků broušení i obrábění
• nízká pěnivost ve všech typech vody
• potlačuje mikrobiální růst a tak prodlužuje svou životnost v jednotkových strojích ale i centrálních systémech
• odlučuje vniklý cizí olej a tím umožňuje jeho snadné odstranění
• neobsahuje složky na bázi boru, chloru, fenolu ani dusitanů a tím je příznivější k životnímu prostředí
• zaručuje protikorozní ochranu i v tvrdé vodě
• rychle odlučuje nečistoty a třísky a tím zabraňuje zalepování brusných kotoučů a udržuje čistý pracovní prostor
obrábění
Typické parametry
jednotka zkoušeno dle hodnota
vzhled koncentrátu - vizuálně průhledná žlutá kapalina
vzhled roztoku - vizuálně průhledná kapalina
pH 5 %-ního roztoku - DIN 51361, ASTM E 70-97 8,8-9,3
relativní hustota - - 1,06-1,08
obsah minerálního oleje obj.% - 0
koeficient refraktometru - - 1,7
Doporučené koncentrace:
broušení : 4 – 6 %
obrábění : 5 – 10 %
 

Nahoru