Perfecto HT 5
Charakteristika:
Olej pro přenos tepla vyrobený z rafinátu s vysokým viskozitním indexem a s vysokou
termickou a oxidační odolností.
Použití:
Teplonosné médium v moderních uzavřených systémech, kde objemová teplota oleje může
dosahovat až 320 °C.
Vlastnosti:
• výhodná, relativně nízká viskozita
• vysoké body destilace, vzplanutí a hoření
• vysoký výkon v přenosu tepla (umožňuje turbulentní proudění oleje a minimální tlouštku
statického olejového filmu)
• rychlost proudění oleje může dosahovat 3 m/s i při 320 °C
Technické parametry:
hustota při 20 °C [kg/m3] 865 DIN 51757
viskozita při 40 °C [mm2/s] 30,5 DIN 51562
viskozita při 100 °C [mm2/s] 5,3 DIN 51562
viskozitní index 106 DIN 51564
bod vzplanutí (UK) [°C] 210 DIN 51755
bod vzplanutí (OK) [°C] 220 ISO 2592
bod hoření [°C] 249 ISO 2592
bod samovznícení [°C] 357 ASTM D 1255
bod tuhnutí [°C] 9 ISO 3016
neutralizační číslo [mg KOH/g] max. 0,05 DIN 51558.1
měrné teplo při 15 °C [kJ/kg.K] 1,86
tepelná vodivost
při 15 °C [W/m.K] 0,133
koeficient tepelné roztažnosti
na 1°C při 15 °C 0,00077
počátek destilace [°C] 343 ASTM D 1160
Castrol Perfecto HT 5 neobsahuje PTBB, PCB ani PCT, a je proto hodnocen jako zvláště vhodný produkt
z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí.
 

Nahoru