OEST PLATINOL SF 32 - Plně syntetický odparový olej pro tváření

Popis:

Odparový olej bez obsahu chlóru na bázi dearomatizovaných uhlovodíků. Neobsahuje

toxické látky a je v podstatě bez zápachu.

PLATINOL SF 32 vytváří na povrchu materiálu velmi tenký ale efektivní film. Díky svým

vlastnostem velmi dobře odvádí teplo z materiálu i nástroje. Obsažené polární přísady

poskytnou potřebné mazání pro celý proces tváření, lisování nebo stříhání.

Produkt je vysoce aditivován. Odpaří se do 83%.

Olej vyniká chladícím a mazacím účinkem.

Fyzikálně chemická data:

Barva - lehce nažloutlá

Hustota při 20°C DIN 51757 g/cm³ 0,79

Viskozita při 20°C DIN 51562 T.1 mm²/s 3,2

Viskozita při 40°C DIN 51562 T.1 mm²/s 2,3

Bod vzplanutí DIN 51758 °C > 55

Odpařivost (éter = 1) 59

Uvedené informace jsou analytického typu.

Aplikace:

Olej je určen pro středně náročné operace lisování, tváření a hlubokého tažení plechů.

PLATINOL SF 32 je určen pro širokou škálu materiálů, především však pro oceli s vyšší

tuhostí.

Nánáší se sprejováním nebo válečky.

Po odpaření zanechává minimální stopy. Ve většině případů není třeba žádné následné

odmašťování.

Skladujte při teplotě + 5 až + 30°C.

Nepoužitý produkt skladujte v originálním obale a uzavřený!

 

Nahoru