MOLUB-ALLOY™ PASTE PL (dřívější název Optimol™ Paste PL) je speciální pasta s vysokým obsahem sulfidu molybdenu (MoS2) pro vysoce zatížené kluzné plochy. Je určena pro základní mazání a mazání tenkým filmem při vysokých zatíženích a teplotách, aby se zabránilo trhavému pohybu (tzv. stick-slip) a snížil se koeficient tření a opotřebení. K dispozici je i ve formě spreje, který je zvláště účinný na velkých plochách a místech těžko dostupných (otvory svorníků, závity, zuby převodů apod.).

Použití - Montáže: šroubové spoje (snadná demontáž i po dlouhodobé expozici teplotám až + 600°C) kluzná ložiska, spojky, zuby převodů (pro zabránění jejich poškození během záběhu) stroje s vedením a kluznými plochami základní mazání loží, vedení a spojek Automobilový průmysl - speciální montážní aplikace Tváření kovů dobrá separace nástroje a dílů během tváření za tepla zamezuje poškození povrchů a snižuje tvářecí tlaky při hlubokém tažení Teplotní rozsah použitelnosti: -30 °C až 450 °C (v případě aplikací s omezeným přístupem vzduchu až 600 °C)

Výhody - Technologie MOLUB-ALLOY - všestranné použití Okamžitý mazací efekt. Snadná aplikace (sprej) v široké oblasti použití Malá spotřeba s vysokým efektem, termicky stabilní Špičkové nouzové vlastnosti díky obsahu sulfidu molybdenu Vynikající tlaková únosnost Extrémně nízký koeficient tření Dobrá ochrana proti korozi Předchází tribokorozi, dobrá přilnavost a schopnost separovat třecí povrchy Zabraňuje trhavým pohybům (stick-slip)

Nahoru