Informace o produktu Molub-Alloy 370-2

Černé víceúčelové plastické mazivo pro extrémní zatížení

Charakteristika Molub-Alloy™ 370-2 (dřívější název Olistamoly™ 2) je černé univerzální vysoce výkonné plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lithného mýdla. Obsahuje vysoce účinné pevné přísady sirníku molybdenu (MoS2). Díky jeho vynikající schopnosti přenášet vysoká zatížení je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek. Použití Valivá a kluzná ložiska vystavená vysokému zatížení Závitová vřetena a vedení, Otevřená ozubení, šneková soukolí při nízkých otáčkách Táhla, klouby, brzdové třmeny, drážkové hřídele Všechna plastickým mazivem mazaná místa za velmi tvrdých pracovních podmínek - počasí, vlhko, prach, extrémní zatížení, vibrace, rázy apod. Pro prodloužení domazávacích intervalů a pro bezúdržbové mazání stavebních, dopravních a zemědělských strojů Teplotní rozsah aplikace od - 25 °C až do + 130 °C Výhody Vynikající únosnost zatížení a vibrací Nízký koeficient tření a optimální ochrana proti opotřebení Zvláště dlouhé domazávací intervaly i při obtížných pracovních podmínkách Odolný vůči studené i horké vodě Vynikající adheze Excelentní ochrana proti korozi Odolný proti stárnutí, střihově stabilní Čerpatelný centrálními mazacími systémy Page: 1/2 Technické parametry Název Metoda Jednotka Molub-Alloy™ 370-2 Barva Vizuální - černá Základový olej - - minerální Typ zahušťovadla - - lithné Konzistence ISO 2137/ASTM D217 Třída NLGI 2 Penetrace po prohnětení (60 zdvihů při 25 °C) ISO 2137/ASTM D217 0,1 mm 265 - 295 Hustota při 20 °C IP 530 kg/m³ 930 Viskozita základového oleje při 40 °C ISO 3104/ASTM D445 mm²/s 370 Bod skápnutí ISO 2176/ASTM D566 °C 210 Odolnost proti vodě DIN 51807-1 hodnocení 0 - 90 Tlak čerpatelnosti při -35 °C DIN 51805 hPa 1500 Korozní test – EMCOR (destilovaná voda) ISO 11007/ASTM D6138 známka 0 Podléhá obvyklým výrobním tolerancím. Poznámky pro aplikaci Před plněním ložisko vyčistěte. Ložiskovou komoru plňte do poloviny ( ložisko vždy zcela ) a nebo postupujte dle doporučení výrobce zařízení. Při první aplikaci maziva Molub-Alloy™ 370-2 na otevřený převod a nebo kluznou plochu tyto vždy zbavte starého maziva a dobře odmastněte ( technickým benzínem). Pak ihned naneste vrstvu maziva Molub-Alloy™ 370-2. Jen tak dosáhnete jeho dokonalého a plně funkčního přilnutí k funkční ploše či ozubení. Maximální užitné vlastnosti plastického maziva dosáhnete jen pokud není smíseno s jiným. Tento produkt se dříve jmenoval Olistamoly™ 2. Ke změně názvu došlo v roce 2015. Molub-Alloy 370-2 18 Aug 2016 Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence. V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 

Nahoru