Informace o produktu Molub-Alloy 100-2 HT

Plně syntetické vysokoteplotní plastické mazivo pro dlouhodobé aplikace

Charakteristika MOLUB-ALLOY™ 100-2 HT (dříve nazývaný Viscotemp™ 2) je plně syntetické vysokoteplotní plastické mazivo pro dlouhodobé použití při extrémních teplotách. Umožňuje mazání kluzných a valivých ložisek a jiných mazaných míst při vysokých provozních teplotách, vysokých zatíženích a agresivních okolních podmínkách, a to s dlouhými domazávacími intervaly. Použití valivá a kluzná ložiska jakož i plastickým mazivem mazané kluzné plochy při vysokých teplotách ložiska ventilátorů na odsávání horkých plynů ložiska kalandrů, pekařských pecí a průběžných sušáren podvěsné dopravníky lakovacích linek, které jsou vystavené působení chemikálií při působení horké a nebo studené vody, vodní páry rozsah teplot použití: -20 °C až +220 °C Poznámky k použití Dbejte předpisů výrobců valivých ložisek. Je třeba zamezit míchání maziva Molub-Alloy 100-2 HT s jinými mazivy. Před použitím maziva Molub-Alloy 100-2 HT prosím důkladně očistěte ložisko od zbytků jiných maziv. Ložiskovou komoru naplňte mazivem Molub-Alloy 100-2 HT jen do poloviny. Krátkodobě jsou možné i vyšší než uvedené provozní teploty. Výhody extrémní odolnost vysokým teplotám odolnost studené a horké vodě odolnost agresivnímu prostředí vysoká ochrana proti opotřebení, nízký koeficient tření vynikající únosnost zatížení bezpečná ochrana proti korozi neobsahuje silikon Page: 1/2 Technické parametry Název Metoda Jednotky Molub-Alloy 100-2 HT Barva vizuální / ASTM D1500 - Bílá nažloutlá Základový olej - - PAO/ Ester Zpevňovadlo - - organické zpevňovadlo Hustota při 20 °C interní kg/m³ 1060 Viskozita zákl. oleje při 40 °C ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 120 Bod skápnutí ASTM D566 / ISO 2176 °C >300 Penetrace po prohnětení (60 zdvihů při 25°C) ASTM D217 / ISO 2137 0,1 mm 265-295 Penetrace po prohnětení-změna proti 60 zdvihům (100000 zdvihů při 25°C) ASTM D217 / ISO 2137 0,1 mm 15 Odolnost vůči vodě DIN 51807-1 hodnota 0 Tento produkt se dříve jmenoval Viscotemp 2. Ke změně názvu došlo v roce 2015. Molub-Alloy 100-2 HT 18 Aug 2016 Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence. V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Nahoru