Iloform PN 403 - Tvářecí odpařivý olej bez obsahu chloru 

Castrol Iloform™ PN 403 je nízkoviskózní odpařivý olej bez obsahu chloru a těžkých kovů pro tváření kovů. Obsahuje isoparafinický základový olej s minimálním zápachem a směs aditiv pro mezní mazání a smáčecí složky.

Použití - Iloform PN 403 je určen zejména pro lehké lisovací operace tenkých plechů za studena. Vzhledem k jeho rychlému odpaření nedochází ke slepování lisovaných dílců, takže ve většině případů je možné upustit od jejich dodatečného odmašťování. Iloform PN 403 je zvlášť vhodný pro lisování málo až středně vysokých límců hliníkových lamel, v chladírenském průmyslu a excelentně splňuje specifické průmyslové požadavky.

Výhody -  Excelentní profil z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ekologie. Formulace na bázi nezapáchajících isoparafinických uhlovodíků s velmi nízkým obsahem aromátů, bez obsahu chloru a těžkých kovů např. barya. Obsahuje vysoce výkonná aditiva pro mezní mazání, která maximalizují životnost raznic a poskytují excelentní kvalitu finálního povrchu. Minimalizuje náklady spojené s přelešťováním nástrojů. Díky rychlému odpaření a minimálním zbytkům snižuje potřebu mezioperačního čištění. Výborná smáčivost zajišťuje tvorbu tenkého homogenního mazacího filmu. Nízká viskozita pomáhá udržovat čisté lisovací nástroje, minimalizuje tvorbu defektů a snižuje ztráty výnosem. Nízký zápach a zlepšení kvality pracovního prostředí zlepšuje přijatelnost pro obsluhu

Nahoru