loform PN 223 - Tvářecí odpařivý olej bez obsahu chloru

Castrol Iloform™ PN 223 je nízkoviskózní odpařivý olej bez obsahu chloru a těžkých kovů pro tváření kovů. Obsahuje dearomatizovaný uhlovodíkový základový olej s minimálním zápachem a směs mazivostních aditiv.

Použití - Iloform PN 223 je určen zejména pro lehké lisovací operace tenkých plechů, kdy je požadavek na minimální tvorbu reziduí. Vzhledem k jeho rychlému odpaření nedochází ke slepování lisovaných dílců, takže ve většině případů je možné upustit od jejich dodatečného odmašťování. Iloform PN 223 je zvlášť vhodný pro lisování elektrotechnické oceli. Je také vhodný pro použití na tenké nenatírané oceli, pozinkované oceli a mosazi.

Výhody - Technologie bez obsahu chloru a těžkých kovů pomáhá zlepšovat ekologické vlastnosti a snižovat náklady na likvidaci odpadu. Formulace na bázi nezapáchajících isoparafinických uhlovodíků s velmi nízkým obsahem aromátů. Obsahuje vysoce výkonná aditiva pro mezní mazání, která maximalizují životnost raznic a poskytují excelentní kvalitu finálního povrchu. Minimalizuje náklady spojené s přelešťováním nástrojů. Díky rychlému odpaření a minimálním zbytkům snižuje potřebu mezioperačního čištění. Výborná smáčivost zajišťuje tvorbu tenkého homogenního mazacího filmu. Nízká viskozita pomáhá udržovat čisté lisovací nástroje, minimalizuje tvorbu defektů a snižuje ztráty výnosem. Poskytuje krátkodobou mezioperační protikorozní ochranu a minimalizuje tak náklady na přepracování.

Nahoru