Ilocut 522 MP - Výceúčelový řezný olej

Castrol Ilocut™ 522 MP je minerální vodou nemísitelný víceúčelový řezný olej bez obsahu chloru a těžkých kovů. Je formulován na bázi vysoce rafinovaného minerálního oleje a může být používán jako hydraulický olej vyhovující požadavkům ISO 6743/4 typ HM a DIN 51502 zařazení HLP-D specifikace. Castrol Ilocut 522 MP je vhodný pro použití v jednotkových strojích i centrálních mazacích systémech.

Použití  -  Castrol Ilocut 522 MP je vhodný pro broušení, vrtání a všeobecné obrábění železných i neželezných materiálech. Neobsahuje aktivní síru a je proto také vhodný pro obrábění barevných kovů.

Výhody - víceúčelový produkt – po použití jako hydraulický olej může být používán jako řezný olej a tak snižovat celkové náklady excelentní detergentní a disperzní schopnosti chrání před znečištěním a tvorbou úsad na zpracovávaných dílech nízká viskozita a výborná smáčecí charakteristika snižuje ztráty výnosem a spotřebu produktu dobrá filtrovatelnost a vysoká oxidační stabilita prodlužují životnost produktu formulace bez obsahu chloru a těžkých kovů zlepšuje ekologický profil a snižuje náklady na likvidaci odpadu.

Nahoru