Castrol Hyspin™ Spindle Oil ZZ je řada vřetenových olejů na bázi pečlivě zvoleného bezpopelného (bez obsahu zinku) aditivačního systému pro splnění těch nejnáročnějších specifických výkonnostních požadavků.

Použití - Oleje Castrol Hyspin Spindle Oil ZZ jsou formulovány na bázi aditivačního systému bezzinkových antioxidačních, antikorozních, protioděrových a protipěnivostních přísad a deaktivátorů kovů. Oleje Castrol Hyspin Spindle Oil ZZ jsou určeny pro všechny typy vřetenových ložisek (včetně textilních) a mohou být také používány v některých hydraulických systémech. Oleje Castrol Hyspin Spindle Oil ZZ jsou plně kompatibilní s běžnými materiály těsnících prvků jako jsou nitrily, silikony a fluoropolymery (např. Viton). Hyspin Spindle Oil ZZ je klasifikován dle: DIN 51502 – HLP ISO 6743/4 - HM ISO 6743/2 – vřetenové oleje typ FD

Výhody - dobrá hydraulická výkonnost podporuje vysokou přesnost ve vřetenových aplikacích formulace bez obsahu zinku snižuje riziko tvorby úsad v přítomnosti vody a/nebo vodou mísitelných obráběcích kapalin excelentní odlučivost vody a hydrolytická stabilita snižuje prostoje díky prodloužení životnosti maziva a zvýšení provozní spolehlivosti zařízení odolnost proti oxidaci a degradaci a ochrana proti korozi a rezivění snižuje prostoje díky prodloužení životnosti maziva a zvýšení provozní spolehlivosti zařízení redukovaná pěnivost umožňuje dostatečné mazání i při podmínkách s intenzivním mícháním, které se vyskytují ve vřetenových ložiscích

Nahoru