Řada vřetenových olejů Castrol Hyspin™ Spindle Oil je založená na bázi vysoce rafinovaného minerálního oleje obohaceného o inhibitory koroze a antioxidanty. Jejich složení je speciálně vyvinuté pro mazání ložisek vřeten pracujících s vysokou rychlostí a přesností.

Použití-  Vřetenové oleje Castrol Hyspin™ Spindle Oil mají speciální složení, které poskytuje vynikající ochranu před korozí a oxidací při zajištění dobré mazivosti. Tyto typy olejů jsou označovány také jako oleje „R a O“. Vřetenové oleje Castrol Hyspin™ Spindle Oil jsou navrženy pro použití ve všech typech ložisek vřeten, včetně vysokorychlostních. Vřetenový olej Castrol Hyspin™ Spindle Oil E5 má další olejovitou složku pro lepší mazivost. Vřetenové oleje Hyspin™ Spindle Oil jsou plně kompatibilní s elastomery, které se běžně používají pro statická a dynamická těsnění a mezi které patří nitrilové, silikonové a fluorované polymery (např. Viton). Vřetenové oleje Hyspin™ Spindle Oil mají následující klasifikaci: DIN 51502 – Typ HL ISO 6743/4 – Typ hydraulických olejů HL ISO 6743/2 – Typ vřetenové oleje FC Vřetenové oleje Hyspin™ Spindle Oil splňují nebo překračují následující průmyslové specifikace: Cincinnati Lamb (dříve Milacron) P-45 (FC-22) – vřetenový olej 22 Cincinnati Lamb (dříve Milacron) P-62 (FC-10) – vřetenový olej 10 Cincinnati Lamb (dříve Milacron) P-65 (FC-2) – vřetenový olej 2

Výhody Dobrá tepelná a oxidační stabilita vede k prodloužení životnosti, snížení nákladů na mazivo a minimalizaci tvorby usazenin pro čistější systém Dobrá ochrana barevných kovů a železných komponent napomáhá k udržení a prodloužení životnosti zařízení Excelentní odlučivost vody a hydrolytická stabilita přispívají k omezení prostojů díky delší životnosti maziva a vyšší spolehlivosti zařízení Kontrolovaná pěnivost zajišťuje konzistentní mazání v podmínkách rychlého pohybu ložisek vřeten.

Nahoru