Castrol Hyspin™ HVI jsou hydraulické oleje s vysokým viskozitním indexem s pečlivě zvoleným bezpopelným aditivačním systémem bez obsahu zinku odpovídající nejvyšším výkonnostním požadavkům.

Použití - Hyspin HVI jsou oleje určené pro vysoce namáhané hydraulické systémy s požadavkem na vysokou ochranu proti opotřebení a jemnou filtraci. Navíc vykazují hydraulické oleje Hyspin HVI excelentní ochranu proti korozi a mimořádnou termickou a oxidační stabilitu. Oleje Hyspin HVI mají výbornou hydrolytickou stabilitu a rychle odlučují vodu. Oleje Hyspin HVI obsahují střihově stabilní aditivační systém, který pomáhá udržet žádoucí viskozitní charakteristiku produktu v širokém rozsahu pracovních teplot i při prodlouženém provozu a zajišťuje velmi nízký bod tuhnutí a umožňuje tak použití při velmi nízkých venkovních teplotách. Oleje Hyspin HVI jsou plně kompatibilní s běžnými těsnícími materiály, jako jsou nitrilové, silikonové a fluorované (např. Viton) polymery. Aplikace zahrnují:: Použití ve venkovních zařízeních, která pracují v širokém rozsahu teplot včetně studených startů a vysokých teplot při dlouhodobém provozu např. v terénních a námořních aplikacích. Použití ve vnitřních zařízeních s kontrolními systémy, které vyžadují minimální změnu viskozity s teplotou např. přesné obráběcí stroje. Oleje Hyspin HVI jsou klasifikovány jako: DIN 51502 - HVLP ISO 6743/4 - HV Oleje Hyspin HVI splňují požadavky: DIN 51524 část 3 Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70 Denison (Parker Hannafin) HF-0 US Steel 126 & 127 Eaton I-286-S & M-2950-S Frank Mohn.

Výhody - Vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí umožňují použití produktu v širokém rozsahu pracovních teplot. Dobrá střihová stabilita brání nepřiměřené ztrátě viskozity v důsledku mechanického namáhání. Excelentní protioděrové vlastnosti poskytují vysokou ochranu hydraulického čerpadla proti opotřebení a snižují tak náklady na neplánované odstávky a výměnu dílů. Excelentní odlučivost vody a hydrolytická stabilita prodlužuje životnost maziva v systému a snižuje náklady na odstávky. Excelentní termická a oxidační stabilita umožňuje odpovídající výkonnost a prodloužení životnosti maziva v náročných aplikacích, minimální tvorba úsad zabezpečuje čistotu systému a snižuje četnost výměn filtrů. Excelentní filtrační charakteristika (i v přítomnosti vody) prodlužuje životnost filtrů a snižuje náklady.

Nahoru