Hyspin™ HLP-D je řada hydraulických kapalin na bázi vysoce rafinovaného minerálního oleje s aditivačním systémem s obsahem zinku a detergentními a disperzními přísadami.

Použití - Oleje Hyspin HLP-D jsou určeny pro použití zejména v hydraulických systémech obráběcích strojů, převodech a spojkách, a dále pak pro mobilní hydraulické systémy ve venkovním prostředí. Tyto oleje snesou poměrně vysoký obsah vody, která se do systému může dostat z okolního prostředí nebo kontaminací vodou mísitelné obráběcí kapaliny. I za takových podmínek oleje Hyspin HLP-D poskytují efektivní mazání. Znečištění hydraulických olejů řeznými kapalinami na bázi vody může způsobit korozi a zadírání hydraulických prvků. Detergentně/ disperzní účinky olejů Hyspin HLP-D udržují řádnou funkci hydraulických systémů i za těchto podmínek. V hydraulických válcích pracujících při nízkých rychlostech zabraňují oleje Hyspin HLP-D nepravidelnému trhavému pohybu mezi pístnicí a těsněním a tím značně snižují opotřebení těsnění. Oleje Hyspin HLP-D jsou obzvláště vhodné pro stroje s vícelamelovými spojkami ponořenými v olejové lázni. Tyto oleje dovolují přenášet vyšší točivé momenty a zajišťují hladký provoz spojky, krátké záběrové časy, nízké teplotní zatížení a nízké hodnoty opotřebení spojky. Oleje Hyspin HLP-D jsou plně kompatibilní s eleastomery běžně používanými v těsnicích prvcích. Oleje Hyspin HLP-D jsou klasifikovány jako: DIN - HLP-D ISO 6743/4 - HM Oleje Hyspin HLP-D splňují požadavky: DIN 51524 část 2 (s výjimkou deemulgace)

Výhody hladký provoz kluzných částí v hydraulických systémech a obráběcích strojích dobrá smáčivost povrchů zajišťuje hladký skluz těsnění na pístech a pístnicích a snižuje korozi excelentní ochrana proti korozi i v náročných podmínkách zajištění výkonnosti i v „mokrých“ podmínkách, např. venkovní zařízení, obráběcí stroje.

 

Nahoru