Hysol® RD
špičková chladící a mazací kapalina mísitelná s vodou
Popis produktu
Castrol Hysol® RD je víceúčelová obráběcí kapalina s dlouhou životností, mísitelná s vodou.
Je vhodná pro použití u operací na železných i neželezných materiálech. Tato kapalina řeší
problémy s pěněním konvenčních kapalin v rozmezí tvrdosti vody mezi 10 až 20°dH
Použití produktu
Castrol Hysol® RD je kapalina vyrobena z vysoce kvalitních surovin a aditivů při využití
nejnovějších výrobních – technologických postupů tak, že se její výkon odráží ve vysoké
kvalitě finálního povrchu a prodloužené životnosti nástrojů.
Castrol Hysol® RD má vynikající schopnosti potlačovat tendenci k pěnění a lze ji s úspěchem
nasadit při tvrdosti vody 10-20°dH. Je neagresivní k pokožce operátorů ( při zachování
základních hygienických podmínek ), nezapáchá a je příjemná pro používání. Kapalina je
sestavena tak, aby byla biologicky stabilní a odolávala útoku bakteriím a houbám.
Castrol Hysol® RD je vhodná k operacím soustružení, vyvrtávání, řezání, frézování, vrtání a
broušení na železných i neželezných materiálech.
Typické parametry
koncentrát
Vzhled jantarová kapalina
Hustota při 20°C 1012 kg/m3
Obsah minerálního oleje 41%
emulze
Vzhled průhledná bílá kapalina
pH 3 %-ní emulze 9,0
koeficient refraktometru 1,1
12-5-2005
Castrol Hysol® RD Strana 1/1
Veškeré výše uváděné údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tyto údaje popisují výrobek
pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným
způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která
nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání
s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Nahoru