Houghto Safe 620  - Nehořlavá hydraulická kapalina (typu HFC – voda- glykol)

Houghto Safe 620 je hydraulická kapalina slučující dokonalé jakostní charakteristiky s vysokou odolností proti ohni, což má nesmírně velký význam pro zařízení a instalace pracující v nebezpečných podmínkách.

Houghto Safe 620 je vyráběn po celém světě při zachování standardní jakosti.

Obecné charakteristiky -

Dokonalé zabezpečení při hrozbách ohně či výbuchu - Vysoké mazací schopnosti a nízký stupeň vynášení - Spolehlivá ochrana hydraulických systémů - Dlouhodobá termální stabilita - Vynikající poměr viskozita/teplota

Oblast použití - Houghto Safe 620 může být použit tam, kde existuje požární ohrožení, v blízkosti otevřeného plamene, planoucích povrchů či roztaveného kovu.

Náhodné rozlití hydraulických kapalin na olejové bázi při styku s těmito typy zápalných povrchů často způsobilo požár, či explozi.

Houghto Safe 620 může být užíván ve všech typech hydraulických systémů.

Houghto Safe 620 svým složením garantuje bezpečnost pro systém i obsluhu. Houghto Safe 620 je ideálně použitelný do takových instalací jako jsou systémy zařízení pro tlakové lití, zdviže a mechanismy náklonu pecí, zařízení pro tlakové lití skla, polymerů a jiné Vlastnosti

Vzhled- barva červená průhledná kapalina Specifická hmotnost při 15,5° C 1,08 g/cm3 pH 9,5 Obsah vody 40 % obj. Bod tuhnutí -51° C Viskozita při 20 oC 90 mm2/s Viskozita při 40 oC 39 mm2/s Viskozita při 50 oC 27 mm2/s

Nahoru