Castrol Honilo 919 - řezný olej pro honování

Castrol Honilo 919 je vysokovýkonný honovací a řezný olej s nízkou viskozitou bez obsahu chloru a síry.

Použití produktu - Castrol Honilo 919 je prioritně určen pro honování kovů zvláště pak jehel z ložiskové oceli v kombinaci se sířenými honovacími kameny.

Přínosy • vhodný pro veškeré kovové materiály • široká možnost použití • příznivý k životnímu prostředí • možnost rekondice Typické parametry Vzhled nažloutlý jasný Relativní hustota při 15°C 0,816 Kinematická viskozita při 40°C mm2 /s 2,6 Bod vzplanutí dle ISO 2592, °C 108

Nahoru