FUCHS WISURA AK 3099 CF/1

Vodou nemísitelné oleje s různě vysokým podílem
odpařivé složky pro samostatné či kombinované postupy
zpracování, jako hluboké tažení, profilování,
válcování, ražení a lisování tenkých plechů.
Jsou vhodné pro všechny kovové materiály a u rychloběžných
lisovacích automatů velmi účinně zamezují
tvorbě studených svarů, popř. nárůstků. Odmašťování
zhotovených nástrojů, obzvláště mezi jednotlivými
postupy zpracování, bývá zbytečné.
Všechny produkty se snadno a úsporně nanášejí pomocí
plstěného polštářku, válečkem nebo postřikem a
poskytují spolehlivou dočasnou ochranu před korozí.
SLOŽENÍ:
Uhlovodíky, vysokotlakové přísady, povrchově aktivní
látky.

WISURA AK 3085
WISURA AK 3085/0

Používají se při lisování a tažení tenkých plechů
z hliníku a barevných kovů. Odpaří se beze zbytků,
takže odmašťování součástí je zbytečné.

WISURA AK 3099 CF/1
WISURA AK 3118 CF/1
WISURA AK 3139

Používají se pro lisování a tváření při zvýšeném stupni
obtížnosti. Oblasti, kde se oleje využívají – lisování
dynamoplechů a výroba kontaktů všech druhů pro
elektrotechnický průmysl, zařízení pro domácnost, v
průmyslu na výrobu příborů stejně tak i při výrobě
chladičů.
WISURA AK 3107
Je vysoce výkonný olej na lisování a tažení vhodný
pro zpracovávání CrNi materiálů.
Dalšími obory, kde se využívá WISURA AK 3107, je
tažení profilů, především pro automobilový průmysl, a
výroba chladičů.
WISURA AK 3107 zanechává pouze malé množství
zbytků, které lze v případě potřeby snadno a důkladně
odstranit pomocí rozpouštědel (Perchlor) nebo vodných
čisticích prostředků. Navíc přispívá k podstatnému
odlehčení prací lázně.

Nahoru