FUCHS RENEP CGLP 150 

Deemulgující olej na kluzná vedení.

Popis produktu:

Olej RENEP CGLP 150 je univerzálně použitelný olej na kluzná vedení dle DIN 51 502 pro obráběcí stroje, speciálně také s plastovým kluzným vedením. Díky sladěné technologii přísad má vynikající snášenlivost s chladícími mazacími látkami ECOCOOL.

Olej RENEP CGLP 150 umožňuje polohování bez trhavého pohybu (Stick-Slip) i při nejmenších osuvech a extrémním zatížení.

V Institutu techniky plastů FH (vysoké odborné školy) Darmstadt vykazovaly oleje řady RENEP CGLP při četných zkouškách s běžnými vodou mísitelnými chladícími mazacími látkami vynikající ochranu před tvorbou "černých skvrn".

Vynikající deemulgační vlastnosti tohoto produktu dokládají obsáhlé zkoušky provedené v SKC- Gleittechnik GmbH, Rösental.

Přednosti:

  • Dobrá přilnavost.
  • Vysoká tlaková zatížitelnost.
  • Vynikající ochrana před opotřebením.
  • Velmi dobrá antikorozní ochrana.
  • Velmi dobrá snášenlivost s plasty.
  • Stabilní mazací film.
  • Deemulgující.
  • Vynikající ochrana před tvorbou černých skvrn.
  • Bezpečně zamezují jevu "Stick-Slip".

Použití:

Olej RENEP CGLP 150 se používá v souladu s předpisy výrobců obráběcích strojů pro všechna horizontální a vertikální kluzná vedení a vodící dráhy, jakož i pro lineární vodící systémy. Zamezuje zalepování a tvorbě usazenin, ke kterému může dojít při smýchání s vodou mísitelných chladících mazacích látek a olejů použitých na kluzná vedení.

Olej RENEP CGLP 150 je vhodný i pro použití v obráběcích strojích s centrálním mazáním pro převody, hydrauliky a kluzná vedení.

Specifikace:

Oleje řady RENEP CGLP splňují, případně překračují požadavky dle:

  • ISO 6743 - 13 G

Charakteristika:

           
    Vlastnosti   Jednotka   Údaje   Zkouška dle  
    ISO VG   -   150   DIN 51 519  
    Kinematická viskozita při 40°C   mm2/s   150   DIN 51 559 a  
    Kinematická viskozita při 100°C   mm2/s   14,3   DIN 51 562-1  
    Viskozitní index    -     97   DIN ISO 2909  
    Hustota při 15°C   kg/m3   895   DIN 51 757  
    Bod tuhnutí   °C   -18   DIN ISO 3016  
    Bod vzplanutí v O.K. dle Clevelanda   °C   230   DIN ISO 2592  
    Neutralizační číslo   mgKOH/g   0,5   DIN 51 558-1  
    Mechanická zkouška FZG   stupeň   12   DIN 51 354-2  
Nahoru