ECOCOOL® GLOBAL 20
Procesní kapalina mísitelná s vodou pro automobilový průmysl

Popis
ECOCOOL® GLOBAL 20 je chladicí mazací kapalina
mísitelná s vodou, speciálně určená pro automobilový
průmysl, která se od všech kovoobráběcích
kapalin dostupných na trhu liší. Je vyrobená
na bázi patentované „Technologie FUCHS“ a nabízí
přednosti v oblasti provozu, údržby, nákupu, zdraví,
bezpečnosti a také při řízení kvality.
ECOCOOL® GLOBAL 20 podporuje maximalizaci
produktivity výroby, zlepšuje prostředí na pracovišti
a generuje úspory nákladů.
ECOCOOL® GLOBAL 20 využívá novou koncepci
mazivosti, která je zvláště účinná na hliníku a oceli.
Studie s frézováním hliníku ukazují zřetelné zvýšení
životnosti nástrojů a obráběcího výkonu.
ECOCOOL® GLOBAL 20 neobsahuje bór, sekundární
aminy, chlórparafiny, biocidy odlučující
formaldehyd a další kritické látky, které by mohly v
různých zemích a v automobilovém průmyslu vést k
omezením.
ECOCOOL® GLOBAL 20 byl zkoušen a schválen
různými výrobci strojů, mimo jiné i v DMG MORI
podle Standardu 3.9. Podrobnosti k těmto schválením
můžete vyžádat u našich techniků.
Použití
ECOCOOL® GLOBAL 20 se před použitím míchá
s vodou. Typická pracovní koncentrace je 5%. Pro
vaše konkrétní použití vám odborní zástupci společnosti
FUCHS poskytnou podrobné doporučení
optimálního mísicího poměru.
Koncentrát kapaliny ECOCOOL® GLOBAL 20 se
při míchání vždy přidává do vody. Pro zajištění
správné manipulace je k dispozici bezpečnostní list
výrobku. Před použitím výrobku doporučujeme
přečíst Produkt Informaci a bezpečnostní list, kde
jsou informace a o možných zdravotních rizicích.
Přednosti
 Zvýšení produktivity vzhledem k méně odstávkám
kvůli výměně nástrojů a chladicí mazací
kapaliny
 Šetří náklady vzhledem k nízké spotřebě
 Snižuje náklady snížením spotřeby nástrojů
 Zlepšuje prostředí na pracovišti, protože výrobek
je téměř bez zápachu, velmi málo pění a je klasifikován
jako nedráždivý k pokožce
 Může se používat ve tvrdé i v měkké vodě
 Snižuje provozní komplexnost, protože zaručuje
bezpečné použití při různých výrobních postupech
a pro všechny materiály
 Celosvětově dostupná formulace zajišťuje stejnou
kvalitu nezávisle na místě použití
 Splňuje požadavky registrů chemikálií v 19
nejprůmyslovějších zemích a seznamy všech
velkých výrobců omezující použití chemikálií
Návod pro čištění
Zbytky filmu lze ze všech součástí snadno odstranit
alkalickými čisticími prostředky RENOCLEAN®.
Naši technici vám rádi pomohou s našimi výrobky
pro konkrétní použití.

Nahoru