DECOTHERM P EKO
EKOLOGICKÉ mrazuvzdorné médium s inhibitory koroze do topných a chladicích systémů
Popis
Decotherm je ekologická čirá bezbarvá kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje 1,2 propandiol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Je biologicky odbouratelný.
Použití
Decotherm P EKO se používá do topných a chladicích systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -18 °C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm P EKO obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu P EKO po naplnění do topného a chladicího systému 3 roky, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou; po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.

Nahoru