DECOSOLAR E
Mrazuvzdorné médium s inhibitory koroze do uzavřených solárních systémů na bázi mEG
Popis
Decosolar E je zelená kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje ethylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy.
Použití
Decosolar E se používá do uzavřených solárních systémů v příslušném ředění vodou. Chrání solární systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, neboť Decosolar E obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decosolaru E po naplnění do solárního systému 2-3 roky, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu. Odpar vody ze systému se doplňuje cca 1xročně; po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.

Nahoru