TOTAL CIRKAN RO
Strojní oběhový minerální olej

Použití:

Strojní olej pro mechanismy s vysokými rychlostmi a pro hydraulické okruhy
 CIRKAN RO je minerální olej odpovídajících viskozitních rozsahů s vhodnými aditivy pro strojní a hydraulické systémy vystavené velmi vysokým teplotám a pro systémy provozované při vysokých rychlostech : textilní stroje, obráběcí stroje, hydraulické systémy vyžadující specifikaci olejů HL.
Široký viskozitní rozsah představuje řadu olejů vhodných pro ložiska a převody nevyžadující protioděrové a vysokotlaké přísady.


Mezinárodní specifikace a výrobci:
 ISO 6743/4 kategorie HL
 ISO 6743/6 kategorie CKB
 ISO 11158 kategorie HL
 ISO 12925-1 kategorie CKB

Výhody:
Vysoká provozní spolehlivost
 Vysoký přirozený viskozitní index
 Dobrá kompatibilita s těsnícími materiály
 Velmi dobré deemulgační vlastnosti
 Výborné protipěnivé, antikorozivní a antioxidační vlastnosti

Nahoru