TOTAL CARTER SY
Syntetický olej pro uzavřené převody na bázi polyglykolu

Použití:

Mazání šnekových převodů a ozubených soukolí provozovaných ve velmi
náročných podmínkách (vysoké zatížení, rázy, extrémní teploty a korozivní
prostředí).


Mezinárodní specifikace a výrobci:
DIN 51517 část 3, CLP
NF-ISO 6743-6 kategorie CKS/CKT
DAVID BROWN
CMD

Výhody:

Velmi vysoký viskozitní index : velmi dobrá mechanická střihová stabilita
Nízký třecí koeficient : účinná ochrana neželezných součástí jako jsou např.
bronzové věnce u šnekových převodů, ve srovnání s minerálními oleji poskytuje
úsporu energie 5 až 10%
Výborná tepelná stabilita : prodloužená životnost oleje
Vynikající vysokotlaké a protioděrové vlastnosti
Velmi dobré statické a dynamické antikorozivní schopnosti (přísady v plynné
fázi).

DOPORUČENÍ - UPOZORNĚNÍ

Oleje na bázi POLYGLYKOLU, jako je CARTER SY, nejsou kompatibilní
s většinou minerálních a syntetických PAO olejů. Podobně se doporučuje
prověřit kompatibilitu s ostatními prvky zařízení (těsnění, nátěry).

Nahoru