TOTAL CARTER SH
Syntetický olej (PAO) pro uzavřené převody

Použití: 

Uzavřené převody, ložiska, zubové spojky

TOTAL CARTER SH byl vyvinut pro uzavřené průmyslové převody, jež jsou
provozovány při nejobtížnějších podmínkách z hlediska zatížení a teplot (velmi vysoké a
velmi nízké teploty) :
- převody s čelním a šikmým ozubením
- vysoce zatížená ložiska a zubové spojky.

Mezinárodní specifikace a výrobci :

DIN 51517 část 3, CLP
NF-ISO 6743-6 kategorie CKD
CINCINNATI MILACRON
US STEEL 224
DAVID BROWN
FLENDER

Výhody:

Vynikající vysokotlaké vlastnosti : ochrana proti extrémním zatížením
Velmi vysoký viskozitní index : dobrá smyková stabilita
Velmi nízký bod tuhnutí : umožňuje provoz při nízkých teplotách

Výborná oxidační stálost : provoz při vysokých teplotách, zvyšuje životnost
faktorem 2 až 4.
Kompatibilní s těsnivy a kovy obsahující měď.

Nahoru