Castrol Alusol™ SL 51 XBB je vysoce výkonná vodou mísitelná obráběcí kapalina bez obsahu boru, látek uvolňujících
formaldehyd a chloru. Obsahuje směs aditiv, která synergicky zvyšuje obráběcí výkon a kvalitu povrchu, zajišťuje
excelentní stabilitu kapaliny, zlepšuje její biologickou odolnost a celkově snižuje provozní náklady.
Alusol SL 51 XBB je vhodný pro velké centrální systémy i pro jednotkové stroje.
Použití - Alusol SL 51 XBB je speciálně určený pro obrábění slitin hliníku. Je také vhodný pro obrábění železných slitin.

Výhody - formulace bez obsahu boru ve shodě s požadavky odpadového hospodářství, ekologie, hygieny a pro zlepšení
zbytkových charakteristik.Formulace bez obsahu chloru, látek uvolňujících formaldehyd a dusitanů umožňuje splnění požadavků legislativy,
odpadového hospodářství a ekologie
prodloužená životnost kapaliny snižuje prostoje a náklady na údržbu
nízká pěnivost v doporučeném rozsahu tvrdosti vody
moderní mazivostní přísady speciálně navržené pro zvýšení životnosti nástrojů a kvality obráběných dílů při
obrábění hliníku
dobré smáčecí vlastnosti snižují ztráty chladicí kapaliny a pomáhají udržovat čistotu zařízení a dílů
vhodný pro široký rozsah materiálů a aplikací – dává prostor pro konsolidaci používaných produktů

Doporučená koncentrace
Broušení 6-7%
Všeobecné obrábění 6-8%
Vrtání 7-9%
Vystružování a
řezání závitů 8-10%
Protahování 8-10%
Pro tvrdost vody 100-800 ppm CaCO3

Nahoru