Castrol Alphasyn T řada - syntetický průmyslový mazací olej

Castrol Alphasyn T - plně syntetické vysokovýkonové průmyslové mazací oleje jsou vyvinuty pro použití v centrálních mazacích systémech a převodovkách pracujících za velmi nepříznivých provozních podmínek, zvláště pak při zvýšených teplotách.

Použití produktu  - Castrol Alphasyn T jsou oleje na bázi syntetických uhlovodíků, které se vyznačují vynikající termickou a oxidační stabilitou, mají výbornou viskozitně-teplotní charakteristiku, jsou schopny nést vysoká zatížení, skvěle odlučují vodu a vzduch, vyznačují se nízkou pěnivostí a poskytují zařízení a systémům vynikající spolehlivou protikorozní ochranu.

Castrol Alphasyn T jsou zvláště vyvinuty ve viskozitních třídách dle ISO VG 150, 220 a 320 pro centrální mazací systémy papírenských strojů.

Řada Castrol Alphasyn T byla dále rozšířena o další viskozitní třídy pro případy, kdy je olej silně namáhán např. u hydraulických systémů ( VG 32 a 46 ) až po velké pomaluběžné převodovky ( VG 680 ). Vynikající oxidační stabilita olejů řady Castrol Alphasyn T umožňuje prodloužit životnost náplní i v případech extrémních pracovních podmínek, kdy běžné minerální oleje podléhají rychlému stárnutí a tedy náplně mají velmi malou životnost. Tyto příznivé vlastnosti s sebou přinášejí nemalé úspory provozních nákladů. Castrol Alphasyn T oleje se také vyznačují velmi nízkými teplotami tekutosti a výbornou viskozitně-teplotní charakteristikou, což umožňuje jejich použití za nízkých i vysokých teplot.

Přínosy při použití • vynikající termická a oxidační stabilita • dlouhá životnost olejových náplní a snížení neplánovaných odstávek a poruch • nasazení při středních zatíženích • snižuje energetické ztráty • vynikající odlučování vody a vzduchu • možnost nasazení v morkých provozech • vyjímečná ochrana proti korozi • prodloužená životnost strojních dílů • nízká tendence k pěnění • zajišťuje konstantní tok oleje • nízká odpařivost oleje • snížená spotřeba oleje odpařením za vysokých teplot, zajištění stálé viskozity oleje Poznámky pro aplikaci Oleje Castrol Alphasyn T jsou kompatibilní s konvenčními těsnícími materiály a barvami a jsou také zcela mísitelné s minerálními oleji. Tyto vlastnosti umožňují snadný přechod stávajících systémů na oleje Castrol Alphasyn T bez nutných proplachů systémů z důvodů nemísitelnosti jiných typů syntetických olejů. Castrol Alphasyn T v případě jejich úniků neeroduje betonové materiály.

Nahoru