Alphasyn T - Syntetické převodové oleje 

Castrol Alphasyn™ T je řada převodových olejů na bázi polyalfaolefinu (PAO) s protioděrovými přísadami na bázi síry a fosforu. Poskytují vynikající termální stabilitu a dobrou schopnost přenášet vysoká zatížení.

Použití - Řada Alphasyn T byla formulována pro použití ve většině typů lehce až středně zatížených převodových mechanismů a proto by neměla být použita v systémech s extrémně vysokým nebo rázovitým zatížením. Tyto oleje jsou také vhodné promazání ložisek nebo v oběhových systémech, které jsou provozovány za vyšších teplot. Stejně tak je lze použít do hydraulických systémů. Všechny produkty v řadě Alphasyn T mají velmi nízký bod tuhnutí a excelentní viskozitně-teplotní charakteristiky, což jim umožnuje aplikaci jak za nízkých, tak i za vysokých teplot. Řada Alphasyn T je plně kompatibilní s nitrilovými, silikonovými a fluoropolymerními těsnícími materiály. Alphasyn T je klasifikován jako CL dle normy DIN. Oleje Alphasyn T splňují požadavky: DIN 51517 část 2 David Brown Type A

Výhody - Dobrá termální a oxidační stabilita poskytuje zvýšenou provozuschopnost a prodlužuje životnost v porovnáním s minerálními oleji. Přirozeně vysoký viskozitní index (VI) umožňuje použití produktu za široké škály teplot. Vysoká únosnost zatížení a vynikající ochrana proti opotřebení minimalizuje opotřebení převodů a prodlužuje životnost ozubených soukolí. Dobrá separace vody a deemulgační charakteristika omezuje prostoje zařízení a zlepšuje provozuschopnost. Základový olej PAO poskytuje dobrou kompatibilitu s těsněními, barvami a minerálními oleji.

Nahoru