Alphasyn PG - Syntetické průmyslové převodové oleje

Castrol Alphasyn PG jsou syntetické převodové oleje na bázi vysoce stabilních polyglykolových kapalin. Tyto speciálně vybrané kvalitní základové oleje jsou dále posíleny komplexním aditivem propůjčující olejům únosnost při zatížení, oxidační a termickou stabilitu. Takto aditivované oleje pak mohou spolehlivě fungovat i při vysokých zatíženích a trvale vysokých teplotách.

Použití - Castrol Alphasyn PG jsou převodové oleje především určené pro použití u šnekových převodů, kde oleje na bázi polyglykolů díky svému nízkému koeficientu tření zvyšují účinnost těchto převodů a umožňují s tím související snížení spotřeby energie a pracovních teplot obzvláště při vysokých zatíženích. Stabilita syntetického základového oleje, při srovnání s oleji minerálními, dovoluje významně prodloužit životnost náplní a tím snížit provozní náklady. Oleje Alphasyn PG splňují požadavky většiny výrobců strojů a zařízení tam, kde jsou polyglykolové převodové oleje požadovány. Výhody Nízký koeficient tření snižuje spotřebu energie a provozní teplotu zařízení, což vede k prodloužení životnosti oleje. Dobrá termální a oxidační stabilita poskytuje zvýšenou provozuschopnost a prodlužuje životnost v porovnáním s minerálními oleji. Přirozeně vysoký viskozitní index (VI) umožňuje použití produktu za široké škály teplot. Vysoká únosnost zatížení a vynikající ochrana proti opotřebení omezuje prostoje a dobu údržby.

Vlastnosti  Běžné průmyslové barvy a laky nejsou kompatibilní s těmito oleji. Uvnitř převodovek by tak neměl být nanesem žádný nástřk barvy nebo laku. Speciální pozornost musí být věnována kompatibilitě s těsnícími materiály. Oleje Alphasyn PG jsou kompatibilní stěsnícími materiály jako jsou nitril butandienové kaučuky (NBR), fluorosilikonové kaučuky (FMQ), vinylmethylpolysiloxované kaučuky (VMQ) a fluoroelastomery (FKM). U ostatních těsnících materiálů může docházet k jejich tvrdnutí nebo bobtnání, což můževést k únikům oleje a znehodnocení těsnění. Oleje řady Alphasyn PG nejsou mísitelné s minerálními oleji !

Nahoru