Alphasyn GS - Syntetický průmyslový převodový olej

Castrol Alphasyn GS jsou vysoce výkonné převodové oleje na bázi polyglykolů obsahující antioxidant, inhibitory koroze a EP aditiva.

Použití - Řada Alphasyn GS má ve srovnání s běžnými průmyslovými olej na bázi minerálního základového oleje mnohem vyšší užitné vlastnosti, díky čemuž je vhodná zejména pro mazání převodů nebo ložisek za vysokých teplot, obzvláště pak v převodovkách různých drtičů a kalandrů. Tyto oleje jsou obzvláště vhodné pro šnekové převody s klasickými páry materiálů ocelová šneková hřídel/bronzové kolo. Oleje Castrol Alphasyn GS jsou kromě toho vhodné pro mazání tzv. horkých ložisek (např. kalandr na umělé hmoty, papírenské stroje-sušící část). Oleje Alphasyn GS umožňují prodloužení výměnných intervalů a někteří výrobci je dokonce používají coby celoživotnostní náplň.

Výhody - Snížení ztrát energie třením, což vede ke snížení nákladů na provoz a nižší teplotě náplně. Vyšší termální stabilita minimalizuje tvorbu kalů a vysokoteplotních úsad. Zlepšená schopnost přenášet vysoké zatížení a ochrana proti opotřebení v porovnání s konvenčními minerálním oleji. Přirozeně vysoký viskozitní index (VI) umožňuje použití olejů Alphasyn GS v široké škále provozních teplot od -30 °C do 150 °C při stále teplotě náplně. V případě přerušovaného provozu lze horní teplotní mez posunout až na 220 °C. Vlastnosti Běžná průmyslové barvy a laky nejsou kompatibilní s těmito oleji. Uvnitř převodovek by tak neměl být nanesem žádný nástřk barevy nebo laku. Speciální pozornost musí být věnována kompatibilitě s těsnícími materiály. Oleje Alphasyn GS jsou kompatibilní s těsnícími materiály jako jsou nitril butandienové kaučuky (NBR), fluorosilikonové kaučuky (FVMQ) a vinylmethyl polysiloxované kaučuky (VMQ). U ostatních těsnících materiálů může docházet k jejich tvrdnutí nebo bobtnání, což může vést k únikům oleje a znehodnocení těsnění. Oleje řady Alphasyn GS nejsou mísitelné s minerálními oleji!

Nahoru