Aircol™ LPT - Oleje pro chladivové kompresory 

Castrol Aircol® LPT (dříve nazývaná Energol™ LPT) je řada maziv pro chladivové kompresory formulovaná na bázi vysoce rafinovaných naftenických základových olejů. Je určená pro použití ve velkých průmyslových i malých domácích chladicích jednotkách.

Použití - Castrol Aircol® LPT řada je formulována tak, aby splňovala jak mazací a chladicí funkci tak i funkci těsnicí hmoty v chladivových kompresorech. Oleje Castrol Aircol® LPT udržují dobré mazací vlastnosti i při vysokých teplotách dosažených během fáze komprese a dobrou tekutost při nízkých teplotách ve výparníku. Zabezpečují vynikající mazání pohyblivých částí v kompresoru i recyklaci oleje, strženého do systému ze strany chladiva. Chemická stabilita olejů Castrol Aircol® LPT brání nežádoucím reakcím s chladivy používanými v chladicích systémech. Všechny produkty řady Castrol Aircol® LPT jsou vhodné pro použití v systémech používajících amoniak (NH3) nebo halogenované uhlovodíky. Mohou být také použity pro aplikace vyžadující dobré tokové vlastnosti při nízkých teplotách.

Výhody - Řada Castrol Aircol LPT zajišťuje dlouhodobý provoz bez prostojů díky následujícím výhodám: Vysoká chemická a termická stabilita Dobré viskozitně teplotní chování Dobré nízkoteplotní reologické vlastnosti

Nahoru