Charakteristika
Castrol Aircol® LPT (dříve nazývaná Energol™ LPT) je řada maziv pro chladivové kompresory formulovaná na bázi vysoce
rafinovaných naftenických základových olejů. Je určená pro použití ve velkých průmyslových i malých domácích chladicích
jednotkách.
Použití
Castrol Aircol® LPT řada je formulována tak, aby splňovala jak mazací a chladicí funkci tak i funkci těsnicí hmoty v
chladivových kompresorech. Oleje Castrol Aircol® LPT udržují dobré mazací vlastnosti i při vysokých teplotách
dosažených během fáze komprese a dobrou tekutost při nízkých teplotách ve výparníku. Zabezpečují vynikající mazání
pohyblivých částí v kompresoru i recyklaci oleje, strženého do systému ze strany chladiva. Chemická stabilita olejů
Castrol Aircol® LPT brání nežádoucím reakcím s chladivy používanými v chladicích systémech. Všechny produkty řady
Castrol Aircol® LPT jsou vhodné pro použití v systémech používajících amoniak (NH3) nebo halogenované uhlovodíky.
Mohou být také použity pro aplikace vyžadující dobré tokové vlastnosti při nízkých teplotách.
Výhody
Řada Castrol Aircol LPT zajišťuje dlouhodobý provoz bez prostojů díky následujícím výhodám:
Vysoká chemická a termická stabilita
Dobré viskozitně teplotní chování
Dobré nízkoteplotní reologické vlastnosti
Technické parametry
Parametr Metoda Jednotka LPT 32 LPT 46 LPT 68
Barva ISO 2049 / ASTM D1500 - 1,0 1,0 1,0
Hustota při 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 kg/m³ 890 896 900
Kinematická viskozita při 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 32 45 69
Kinematická viskozita při 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 5.0 5.8 7.3
Bod tuhnutí ISO 3016 / ASTM D97 °C -45 -39 -36
Bod vzplanutí COC ISO 2592 / ASTM D92 °C 165 180 185
Číslo kyselosti ISO 6618 / ASTM D974 mg KOH/g 0,01 0,01 0,01
Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Nahoru