Castrol Aircol® LPT (dříve nazývaná Energol™ LPT) je řada maziv pro chladivové kompresory formulovaná na bázi vysoce
rafinovaných naftenických základových olejů. Je určená pro použití ve velkých průmyslových i malých domácích chladicích
jednotkách.
Použití - Castrol Aircol® LPT řada je formulována tak, aby splňovala jak mazací a chladicí funkci tak i funkci těsnicí hmoty v
chladivových kompresorech. Oleje Castrol Aircol® LPT udržují dobré mazací vlastnosti i při vysokých teplotách
dosažených během fáze komprese a dobrou tekutost při nízkých teplotách ve výparníku. Zabezpečují vynikající mazání
pohyblivých částí v kompresoru i recyklaci oleje, strženého do systému ze strany chladiva. Chemická stabilita olejů
Castrol Aircol® LPT brání nežádoucím reakcím s chladivy používanými v chladicích systémech. Všechny produkty řady
Castrol Aircol® LPT jsou vhodné pro použití v systémech používajících amoniak (NH3) nebo halogenované uhlovodíky.
Mohou být také použity pro aplikace vyžadující dobré tokové vlastnosti při nízkých teplotách.
Výhody - Řada Castrol Aircol LPT zajišťuje dlouhodobý provoz bez prostojů díky následujícím výhodám:
Vysoká chemická a termická stabilita
Dobré viskozitně teplotní chování
Dobré nízkoteplotní reologické vlastnosti
Technické parametry
Parametr Metoda Jednotka LPT 32 LPT 46 LPT 68
Barva ISO 2049 / ASTM D1500 - 1,0 1,0 1,0
Hustota při 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 kg/m³ 890 896 900
Kinematická viskozita při 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 32 45 69
Kinematická viskozita při 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 5.0 5.8 7.3
Bod tuhnutí ISO 3016 / ASTM D97 °C -45 -39 -36
Bod vzplanutí COC ISO 2592 / ASTM D92 °C 165 180 185
Číslo kyselosti ISO 6618 / ASTM D974 mg KOH/g 0,01 0,01 0,01
Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Nahoru