Aircol™ HV 100 - Vývěvový olej

Castrol Aircol™ HV 100 je speciální vývěvový olej s úzkým rozsahem destilační křivky pro mechanicky citlivé a
vysokovakuové vývěvy.
Castrol Aircol HV 100 má složení základového oleje na bázi parafinického rozpouštědlového rafinátu s velmi vysokým
počátečním bodem varu, nízkou odparností a minimálními sklony ke karbonizaci. Navíc má Aircol HV 100 minimální
tendenci k pěnění a velmi dobré deemulgační vlastnosti vůči vodě.
Použití
Aircol HV 100 má složení určené pro použití v mechanických vývěvách, které pracují s hlubokým a extrémním vakuem až
do hodnoty kolem 0,0001 mbar. Tento produkt se osvědčil jako obzvláště spolehlivý v rotačních ventilových a pístových
čerpadlech. Aircol HV 100 se používá jako prvonáplň vysokovakuových vývěv renomovaných výrobců.

Technické parametry
Parametr Metoda Jednotka Aircol HV 100
ISO VG DIN 51519 - 100
Hustota při 15 °C DIN 51757 g/ml 0.880
Viskozita při 40 °C DIN 51562 mm²/s 95
Viskozita při 100 °C DIN 51562 mm²/s 10.7
Neutralizační číslo DIN 51558-1 mgKOH/g 0.01
Oxidační popel DIN EN ISO 6245 % <0.01
Kyseliny rozpustné ve vodě DIN 51558 - Neutrální
Bod vzplanutí COC DIN ISO 2592 °C 265
Bod tuhnutí DIN ISO 3016 °C -12
Charakteristiky stárnutí – obsah vody DIN ISO 3733 % <0.1
Charakteristiky stárnutí – zvýšení karbonizačního zbytku DIN 51352-1 % 0.5

Nahoru